Op 15 december vond er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en een Basisoverlegcomité plaats binnen de zone Beringen/Ham/Tessenderlo.

Tijdens het Comité voor preventie en bescherming op het werk werden volgende zaken besproken.

 •  Goedkeuring van verslag van vorige vergadering

 •  Jaaractieplan 2018: preventie en bescherming op het werk

In de periode van 01/11/2016 tot 31/10/2017 zijn er 6 arbeidsongevallen geregistreerd en 1 ongeval woon-werkverkeer. Het aantal dagen werkverlet voor deze ongevallen bedraagt 370 dagen.

 • Begroting 2018: overzicht voorgestelde aankopen

De begroting van 2018 wordt geraamd op 799.700,00 euro. In de begroting werden verschillende dingen opgenomen. Ik vernoem er hier enkele: 2 faxen, Mobile office voor in de nieuwe combi, nieuwe islp computers, nieuwe software voor opslag van documentatie, verluchting antenne Tessenderlo, meubilair waaronder 15 nieuwe stoelen, 2 nieuwe UMP, uitrusting wapenkamer (beveiliging bewapening zoals sleutelsysteem), aankoop verschillende ANPR-camera’s, auto wijkdienst, nieuw interventie voertuig (wij hebben gevraagd naar meer Pk’s en naar een automatic), 3 elektrische fietsen.

Wij hebben gevraagd naar een update van onze persoonlijke gsm’s. Ze hebben ons gezegd dat ze ervan bewust zijn dat we met oude toestellen zitten en gaan het hele verhaal van de telefoonvergoeding herbekijken. 

 • Risicoanalyse psychosociaal welzijn: focusgroep

 De resultaten, noden, vragen, bespreking van de focusgroep werden overlopen. Bij de formatiewijziging 2017 werd er hiermee rekening gehouden.

 •  Vertrouwenspersoon

Uit de bevraging, psychosociale risicoanalyse, is naar voor gekomen dat de functie van vertrouwenspersoon niet goed gekend is. Nuyts Ellen heeft eveneens te kennen gegeven te willen stoppen met deze functie.

Daarom gaan ze opzoek naar een geschikte persoon als vertrouwenspersoon. Ze hebben graag dat deze persoon aanvaard wordt door de grote groep van de operationele diensten.

Reinhilde Witters, Cp Hermans en Cp Raymaekers gaan opzoek naar geschikte kandidaten en deze dan ook aanspreken.

De weerhouden kandidaat zal een toelichting krijgen van IDEWE over de rol en de inhoud van de functie van vertrouwenspersoon.

 • Periodiek verslag PBW 2° kwartaal 2017

Sempels, onze preventieadviseur heeft het periodiek verslag overlopen. Er zijn geen onregelmatigheden te melden. Hij stelt evt. wel voor om een plooiladder in de combi’s te voorzien.

Tijdens het Basisoverlegcomité werden volgende zaken besproken.

 • Formatiewijziging 2017

Er is een voorstel van een nieuw organogram waar de klemtoon licht op één duidelijk aanspreekpunt en verantwoordelijke per onderdeel (functie).

Zo is er één Hinp voor onthaal en klachtendienst, komen er 6 Hinp’s als terreinondersteuner, één Hinp voor de wijk Beringen en één Hinp voor Tessenderlo en Ham, één Hinp gebiedsgebondenwerking en één Hinp dienstplanner.

Om de terreinondersteuner te ontlasten wordt er een functie van OpCo gecreëerd. De OpCo gaat ingevuld worden door al de Hinp maar er zijn gradatie in voorzien waarbij er wordt gezegd welke groep hoeveel OpCo-diensten moet draaien per referentieperiode.

De bedoeling gaat zijn dat de OpCo gaat ingezet worden op momenten dat het druk is en zijn hulp nuttig gaat zijn.

Het VSOA maakt de opmerking dat deze verandering al beslist is alvorens goedkeuring op BOC daar de diensten al ingepland staan in Januari en Februari. Volgens hun is het niet mogelijk deze diensten te draaien met de huidige aantal Hinp’s en zijn de taken die deze toebedeeld krijgen niet voor een Hinp. Er zou ook géén aanvaardbaar uurrooster mogelijk zijn.

De overheid laat weten dat er momenteel één plaats openstaat in de mobiliteit en dat ze de toestemming hebben van het college om een tweede geschikte kandidaat aan te nemen.

De vakbonden hebben collectief niet ingestemd met deze aanpassing en hebben enkele eisen gesteld die moeten voorgelegd worden op een volgend BOC.

Er gaat ook een functie bijkomen op de verkeersdienst. Deze persoon gaat voor 70% ingezet worden om te flitsen. Dit op vraag van de burgemeesters.

Ook gaat er intern gezocht worden naar een Inp voor het functioneel beheer. Op het LIK komt er een plaats voor Hinp die zich vooral gaat bezighouden met het ANPR-verhaal.

Ook gaat er een assistent-informatica aangenomen worden. Deze gaat enerzijds ondersteuning bieden aan de dienst informatica en anderzijds ondersteuning aan de lokale recherche bij de forensische ICT-opdrachten.

Momenteel staan er 2 plaatsen Inp open bij de huidige mobiliteit. 

 • Enquête woon-werkverkeer FOD Mobiliteit en Vervoer - editie 2017

Op vraag van het FOD Mobiliteit werd er een enquête woon-werkverkeer ingevuld door de overheid.

 • Provinciaal netwerk audiovisueel verhoor minderjarigen

Enkele PZ zijn uit het provinciaal netwerk gestapt. De overblijvende Pz’s hebben beslist om de provinciale permanentie met één team verder te zetten. Onze JSPD maakt deel uit van dit team.

 • Gedragscode van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo rond het gebruik van informaticasystemen, elektronische gegevensverwerking, e-mail en internet.

De gedragscode werd aangepast omdat we momenteel allemaal een persoonijk emailadres hebben. Er zijn enkele duidelijke punten in opgenomen wat kan en niet kan met onze mail.

Ondertussen werd de gedragscode verstuurd naar al de personeelsleden van de Pz.

 • Varia

Het VSOA heeft nog enkele agendapunten aangebracht:

* Ze signaleren een probleem met de wapenholsters. Het holster zou geregeld openstaan, vermoedelijk door dracht van het kogenwerendvest. De overheid laat weten dat ze geen kennis hebben van dit probleem daar er geen nota’s hierover bij hun zijn gekomen. Ze geven ook nog mee dat er door de schietmonitoren wel al over gesproken werd maar dat de schietmonitoren ook niet eens geraken over een evt. ander wapenholster.

* Ze vragen ook aan de overheid om aandacht te hebben om nooit het adres van een personeelslid door te geven maar altijd het werkadres.

* Ze vragen ook naar een plaats waar al de documenten, nota’s kunnen teruggevonden worden. De overheid is ermee bezig om een tool aan te schaffen.

* Ze hebben ook een vraag over de strikte toepassing van het reglement over tattoos en piercings. Ze vragen of het nodig was een collega die pas begonnen was te werken in onze Pz een sleeve te laten dragen. Is de manier van werken, klantvriendelijkheid, … niet belangrijker dan een zichtbare tattoo??? De overheid reageert door te zeggen dat er een reglement werd goedgekeurd door de vakbonden en als de overheid dit reglement dan toepast ze nu zeggen dat het overdreven is!!!! Wij als Nspv stellen wel vast dat er willekeur is bij het toepassen van dit reglement waarvan sprake en vragen dan de toepassing voor iedereen!!